Provozované služby

Aktuality

Dušičkové zastavení

Na klienty, kteří prožili závěr svého života v charitních zařízeních jsme společně  zavzpomínali při mši sv. dne 6.11. v kapli Povýšení sv. Kříže bohuslavického Domu pokojného stáří. Mše sv., jenž  celebroval kněz domova P.Josef Pejř, se zůčastnily vedle klientů a charitního personálu i rodiny zemřelých klientů. Při pohoštění jsme si společně zavzpomínali na ty, které jsme provázeli na jejich cestě k Věčnosti.

Den otevřených dveří

Tadiční setkání  a představení charitní činnosti  pro širokou veřejnost se tentokrát konalo dne 22.9.2010. Naše pozvání přijali k naší radosti nejen  přátelé chariního díla z oblasti Konicka, ale i představitelé obcí  a splupracovníci z Olomouckého kraje.Měli jsme tak možnost představit charitní myšlenku účinné formy blíženecké lásky v praxi. Diskuze nad sociální problematikou s našimi hosty nám pomáhá lépe vnímat i řešit konkrétní úkoly péče o klienty. 

Charitní pouť k P.M. Provodovské dne 26. května

Poslední středa v měsíci květnu je je v Charitě Konice spojena s tradicí mariánských poutí. Klienti charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby společně s obyvately Domu pokojného stáří Bohuslavice i charitním personálem tentokrát zamířili  na poutní místo ve vesničce Provodov. Prostředí klidu a pokoje v malém kostelíčku, s jednou zmála kojících madon u nás, naplnilo rozbolavěná srdíčka vědomím Boží lásky k člověku a ochrany v těžkostech života. Po slavnostní mši sv. za přítomnosti zakladatele konické charity P.Františka Ptáčka, konického děkana P. Milana Ryšánka a P.Miroslava Sedláka z Horního Štěpánova přešlo více než 80 účastníků – poutníků do pěkného prostředí místního pohostinství na skvělé pohoštění, které  připravily naše děvčata z Bohuslavic. K pohodě na charitě patří i kytara a písničky z Hosany (vydatně exponované) . Bylo nám společně opravdu krásně a všichni se těšíme  na další pouťování ..