Provozované služby

Aktuality

Tříkrálová sbírka 2016 sečtena

Veřejnost na Konicku při letošní Tříkrálové sbírce Charitu podpořila částkou 454 288,- Kč. V celém regionu koledovalo více než 100 kolednických skupinek se 113 úředně zapečetěnými kasičkami. I tento náš regionální výsledek se podílí na celkovém výsledku sbírky za Olomouckou arcidiecézi, kteřý výnosem 24,7 mil. Kč překonal veškerá očekávání. Tyto statistické a finanční údaje chceme doplnit tím nejdůležitějším: upřímným poděkováním.

Číst dál: Tříkrálová sbírka 2016 sečtena

Tříkrálová koleda na Konicku

Tradiční zvyk Vánoční doby rozšířený o charitativní sbírku u nás proběhne v sobotu 9. ledna 2016. Přes sto skupinek bude koledovat nejen v Konici, ale i ve všech obcích, které patří do regionu působnosti Charity Konice. Výtěžek bude použit na podporu střediska terénních služeb pro seniory a přímou pomoc potřebným. Malou částkou z výnosu sbírky solidárně pomůžeme charitnímu zařízení pro opuštěné děti umístěné v dětském domově ve Staré Vsi na Přerovsku.

Číst dál: Tříkrálová koleda na Konicku

Rozloučení

  V sobotu 14. 11. 2015 nás po vážné nemoci opustila naše dlouholetá kolegyně a kamarádka, paní Helena Řezníčková z Čech pod Kosířem.

  Paní Helena Řezníčková byla v Charitě Konice zaměstnaná od roku 2002, kdy nastoupila na pozici pracovnice v sociálních službách do nově otevřeného Domova s pečovatelskou službou v Čechách pod Kosířem. Po devíti letech začala pracovat také v terénní službě Charity Konice, kde setrvala až do podzimu 2014.

  Paní Helenka Řezníčková byla velmi obětavá. Pro svou dobrosrdečnost byla velmi oblíbená, jak v kolektivu zaměstnanců, tak u klientů Charity Konice.

  Velmi nás zasáhla zpráva o její smrti. S drahou kolegyní se rozloučíme v pátek 20. 11. 2015 ve 14 hodin v chrámu Páně svatého Jana Křtitele v Čechách pod Kosířem.

                              zaměstnanci Charity Konice

Chudé děti na Ukrajině dostanou dárek z Konice

Stejně jako v předchozích letech, i letos organizuje Arcidiecézní Charita Olomouc projekt Vánoční balíček pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin na Ukrajině. Charita Konice má již nyní rezervovány čtyři balíčky. Máte-li zájem, stále je možné se k akci přidat.

Číst dál: Chudé děti na Ukrajině dostanou dárek z Konice

Proběhla materiální sbírka pro lidi v nouzi

Charita Konice organizovala ve dnech 9. - 10. listopadu 2015 pravidelnou materiální sbírku pro potřeby lidí v nouzi. Do sbírky přispěli jednotlivci i skupiny z celého konického děkanátu. Podařilo se nashromáždit šatstvo, lůžkoviny, hračky, spacáky, deky a další materiál. Celková hmotnost darovaného materiálu byla 580 kg.

Číst dál: Proběhla materiální sbírka pro lidi v nouzi