Provozované služby

Aktuality

Veřejná sbírka na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině

 

 

Na základě vyhlášení veřejné sbírky Charitou Česká republika

 

vyhlašuje

 

CHARITA KONICE

 

Veřejnou sbírku

 

na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině

 

Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.

 

Termín konání sbírky:

 

pondělí 24.2.2014 až sobota 22.3.2014

 

Sbírka se koná pomocí sběracích listin a kasiček umístěných na:

 

1.    Charita Konice, Zahradní 690, Konice

2.    fara v Konici

3.    podatelna MÚ Konice

4.   spolupracujících OÚ (informace na tel.: 582 396 217)

 

Sbírkové konto Charita pro Ukrajinu

Finanční dary lze také posílat na sbírkový účet 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104.

 

Děkujeme všem, kteří nezůstanou lhostejní k utrpení obyvatelstva Ukrajiny.

 

Kritériem naší pomoci nejsou politické názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí.

Kluziště Konice - Setkání účastníků TS 2014

Charita Konice zve koledníky z Tříkrálové sbírky 2014 na společné setkání, jako poděkování všem, kdo se na sbírce podíleli.

Charita Konice děkuje všem účastníkům sbírky za pomoc a podporu Charitního díla, děkujeme Všem dárcům a pracovníkům Charity Konice.

 

Více informací, odkazy na fotogalerii a články v tisku o Tříkrálové sbírce najdete na: http://www.charitakonice.cz/index.php/trikralovasbirka

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012-2013-2014 Charita Konice

Tříkrálová sbírka 2014 Charita Konice

Během pondělí a úterý druhého lednového týdne 2014 bylo na obecních úřadech rozpečetěno 110 tříkrálových pokladen.


Celková částka 400. 935,- Kč


Děkujeme všem, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku finančním obnosem!

Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci TS, koledníkům, pracovníkům Charity!

Děkujeme za modlitby a nezištnou pomoc!

Děkujeme všem !!!


 

Informace o tom, jak probíhala TS v oblasti, kde působí Charita Konice, najdete na těchto stránkách:

http://www.charitakonice.cz/index.php/trikralovasbirka 

 

 

Fotogalerie a informace o tom, jak probíhala sbírka v Konickém regionu z tisku:

http://www.iprostejov.cz/cz/p/konici-a-okoli-obeslo-370-kralu-s-kasickami/ 

http://www.furtovnik.cz/na-konicko-je-dokoledovany-pred-kolednikama-klobok-dule/ 

http://www.itydenik.cz/zpravy/trikralova-sbirka-na-konicku-se-zvladla-za-sobotu 

 

 

Koledníci z Konice si jeli pro požehnání i do Přerova 30. 12. 2013

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/

 

Vánoční přání 2013

Tříkrálová sbírka 2014