Provozované služby

Aktuality

Novy web Charity Konice

Charita Konice se přidala do tzv. "rodiny webů Charity ČR". Najdete nás tedy na nové adrese: www.konice.charita.cz  Informace na tomto webu od června 2016 již nejsou aktualizovány.

Číst dál: Novy web Charity Konice

Postní almužna 2016 - výsledky

V neděli, protože byla tzv. květná, lidé ve svých farnostech přinášeli plody svého postního odříkání – krabičky postní almužny. V konickém děkanátu letos tato pastoračně sbírková aktivita přinesla pro pomoc potřebných celkem 78 185 Kč. Ze sedmi set rozdaných krabiček se jich naplněných vrátilo 285. Charita Konice za všechny, kterým tyto prostředky pomohou v jejich nouzi, děkuje všem, kteří se do postní almužny jakkoli zapojili.

Číst dál: Postní almužna 2016 - výsledky

Postní almužna

Princip postní almužny je jednoduchý: finance v hodnotě požitků, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové krabičky. Tu dostaneme v kostele. Krabičku pak se svým obsahem na Květnou neděli (20. března 2016) přineseme zpět do kostela. Takto získané prostředky chce Charita Konice po domluvě s místními farnostmi využit na pomoc potřebným ve farnostech anebo k financování pomoci farních středisek Charity.

Číst dál: Postní almužna

Koncert pro Emičku

V neděli 7. února se za velké účasti diváků v konickém “Živňáku“ konal benefiční koncert pro Emičku. Jeho výnos činí 54 586,- Kč a spolu se ziskem za vydražené srdce a dašími dary došlými na konto sbírky, se tak podařilo shromáždit částku 123 436,- Kč. Celá bude využita pro pomoc rodině pečující o Emičku - dítě s diagnostikovanou a léčenou rakovinou měkkých tkání.

Číst dál: Koncert pro Emičku

Bruslení koledníků

Vděčnost za pomoc při koledování jsme našim dobrovolníkům vyjádřili nejen slovně, ale také zábavnou formou. V sobotu 30. ledna 2016 měli koledníci bruslení v Konici zdarma. Během akce bylo vyhodnoceno několik soutěží, které s koledováním souvisí. Bruslení využila zhruba čtvrtina koledníků.

Číst dál: Bruslení koledníků