Provozované služby

Aktuality

Postní almužna 2016 - výsledky

V neděli, protože byla tzv. květná, lidé ve svých farnostech přinášeli plody svého postního odříkání – krabičky postní almužny. V konickém děkanátu letos tato pastoračně sbírková aktivita přinesla pro pomoc potřebných celkem 78 185 Kč. Ze sedmi set rozdaných krabiček se jich naplněných vrátilo 285. Charita Konice za všechny, kterým tyto prostředky pomohou v jejich nouzi, děkuje všem, kteří se do postní almužny jakkoli zapojili.

 

 

V mnoha domácnostech, či rodinách se v uplynulých týdnech naše společné ale přitom osobně individuální diakonické poslání Kristových učedníků připomínalo krabičkou, která nás provokovala k odříkání různých požitků. Postní újmu jsme pak finančně oceňovali a papírové schránky plnili mincemi či bankovkami. Na Květnou neděli byli postničky přineseny do kostelů a konkrétní finanční podporou lidí v nouzi se tak staly projevem úcty našemu Pánu Ježíši Kristu, který, jak říká, je přítomen v každém žíznivém, hladovém, neoblečeném či nemocném člověku. Toto je stručně popsaný smysl a průběh postní almužny pro věřící lidi. Naše víra zkrátka není jen vznášením se v oblacích, ale je-li opravdová, projevuje se též konkrétními skutky.

Prostředky, které jsme takto získali, jsou nyní shromážděny na účtu Charity a budou využívány tak, jak se v následujících týdnech a měsících dohodneme s duchovními správci či farními radami jednotlivých farností. Účel je vymezen již názvem akce: almužna, tzn. že musí posloužit k financování pomocí lidem v nouzi. Konkrétních způsobů je pak celá spousta. Bude-li to z etických důvodů možné, budeme se snažit Vás v následujících měsících informovat, jaké konkrétní použití jsme dohodli, připravili a realizovali.

Jestli jste se letošní postní almužny účastnili aktivně, tak Vám za Charitu Konice, její pracovníky a klienty, také touto cestou upřímně děkujeme. Děkujeme za vše, co jste pro zdar Postní almužny 2016 učinili. Za podporu, za to, že jste se touto akcí nechali oslovit, všechny modlitby, myšlenky na potřebné, odříkání, za veškeré dary a tím tedy také za Vaše konkrétní skutky milosrdenství. Sami víme, že to není jednoduché, že Květné neděli a přinesení krabiček do kostelů předchází mnoho maličkých ale o to intenzivních trápení a odříkání.

     Toto poděkování všech pracovníků a klientů Charity Konice doplňujeme také přáním radostného Aleluja a požehnaně prožitých Velikonoc.

 

Výsledky dle farností

Farnost

Přineseno krabiček

Výtěžek v Kč

Bohuslavice

12

1 675,00  

Brodek u Konice

24

4 432,00  

Čechy pod Kosířem

6

1 560,00  

Jesenec

46

17 234,00  

Kladky

1

704,00  

Konice

86

23 498,00  

Laškov

12

4 009,00  

Přemyslovice

6

871,00  

Ptení

30

7 523,00  

Skřípov

6

1 827,00  

Stínava

16

4 124,00  

Stražisko

6

1 450,00  

Suchdol

34

9 278,00  

Součet za děkanát Konice

285

78 185,00