Provozované služby

Aktuality

Postní almužna

Princip postní almužny je jednoduchý: finance v hodnotě požitků, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové krabičky. Tu dostaneme v kostele. Krabičku pak se svým obsahem na Květnou neděli (20. března 2016) přineseme zpět do kostela. Takto získané prostředky chce Charita Konice po domluvě s místními farnostmi využit na pomoc potřebným ve farnostech anebo k financování pomoci farních středisek Charity.Postní almužna je zahájena na Popeleční středu (10. února 2016) nebo o 1. neděli postní (14. února 2016), a potrvá až do již zmiňované Květné neděle.

Na spodní stranu papírové schránky mohou lidé napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Pro Charitu sice tato informace není závazná, ale pouze doporučující a dává pracovníkům Charity cennou zpětnou vazbu o tom, kde lidé pomoc Charity nejvíce očekávají.

Po celém konickém děkanátu bylo letos do farností rozdáno na 700 krabiček. Těšíme se na to, kolik lidí aktivita opět osloví a dají jí smysl ve svém osobním prožívání doby postní.

Letos (2016) jde o již o osmý ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi, od roku 2010 se koná celostátně. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Slovenská katolická charita pořádá akci Pôstna krabička pre Afriku.