Provozované služby

Aktuality

Bruslení koledníků

Vděčnost za pomoc při koledování jsme našim dobrovolníkům vyjádřili nejen slovně, ale také zábavnou formou. V sobotu 30. ledna 2016 měli koledníci bruslení v Konici zdarma. Během akce bylo vyhodnoceno několik soutěží, které s koledováním souvisí. Bruslení využila zhruba čtvrtina koledníků.


„Všem vám moc děkujeme za to, že jste koledováním podpořili činnost místní Charity. Jste báječní. Pomohli jste spoustě klientů, o které se Charita stará. Díky.“ zaznělo směrem k více než padesáti koledníkům zpoza mantinelu z úst předsedkyně Charity Konice MUDr. Ireny Lenfeldové.

Kolednické bruslení umožňuje již několik let Město Konice, které ledovou plochu Charitě každoročně zapůjčí bez úhrady. Charita, chce i touto cestou Městu Konice za jejich vstřícnost poděkovat.