Provozované služby

Aktuality

Tříkrálová sbírka 2016 sečtena

Veřejnost na Konicku při letošní Tříkrálové sbírce Charitu podpořila částkou 454 288,- Kč. V celém regionu koledovalo více než 100 kolednických skupinek se 113 úředně zapečetěnými kasičkami. I tento náš regionální výsledek se podílí na celkovém výsledku sbírky za Olomouckou arcidiecézi, kteřý výnosem 24,7 mil. Kč překonal veškerá očekávání. Tyto statistické a finanční údaje chceme doplnit tím nejdůležitějším: upřímným poděkováním.


Na tomto úspěchu mají největší podíl koledníci, který se rozhodli věnovat jeden svůj volný den Charitě. Oslovení obyvatelé tak již po sedmnácté měli možnost prostřednictvím tohoto obnoveného lidového zvyku podpořit Charitu Konice. Letošní výnos je rekordní. Charita děkuje za jakýkoli dar vložený do tříkrálových kasiček, v součtu je pak částka pro fungování charitní pomoci velmi významná.

Samotné koledování proběhlo v sobotu 9. ledna. Na mnoha místech bylo zejména odpoledne ovlivněno náledím a organizátoři jsou velmi vděční za to, že vše proběhlo bez problémů či úrazů. Koledníkům Charita poděkuje speciálně pro ně otevřeným konickým kluzištěm a to 30. ledna 2015 od 14 – 16 hod.

Díky ale patří také všem organizátorům a pomocníkům jak na Charitě Konice, tak v přilehlých obcích či farnostech. Ani bez jejich pomoci, by sbírka nemohla být úspěšnou.

Vybrané prostředků pomohou zejména terénní pečovatelské službě při obnově automobilového parku, bez kterého se služba v regionu nedá poskytovat. Část výtěžku bude použita také na přímou pomoc potřebným jednotlivcům či rodinám na Konicku a opuštěným dětem z Charitního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi, čímž se Charita Konice drobným darem připojí ke kolegiální pomoci většiny Charit v rámci Arcidiecézní charity Olomouc..

Na stránkách www.trikralovasbirka.cz najdete celorepublikové informace o této sbírce tradiční a veřejností hojně podporované akci.

Charita Konice děkuje všem, kteří ji hned na začátku nového roku tak obětavě a mnozí velmi štědře podpořili. Veškerou takto svěřenou důvěru chceme předat svojí kvalitní službou potřebným. V roce 2016 také přejeme všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a chcete-li, také hojnost Božího požehnání.