Provozované služby

Aktuality

Tříkrálová koleda na Konicku

Tradiční zvyk Vánoční doby rozšířený o charitativní sbírku u nás proběhne v sobotu 9. ledna 2016. Přes sto skupinek bude koledovat nejen v Konici, ale i ve všech obcích, které patří do regionu působnosti Charity Konice. Výtěžek bude použit na podporu střediska terénních služeb pro seniory a přímou pomoc potřebným. Malou částkou z výnosu sbírky solidárně pomůžeme charitnímu zařízení pro opuštěné děti umístěné v dětském domově ve Staré Vsi na Přerovsku.Letošní sbírka v Konici začne již pátek, kdy jedna kolednická skupinka bude koledovat na úřadech, institucích, ve školách, ordinacích, zkrátka tam, kde bude v sobotu tzv. zavřeno.

V pátek v 18 hodin konický děkan P. Milan Ryšánek během mše svaté požehná všem zdejším králům a královnám. Po mši se všichni sejdou na faře, aby vyladili vše pro sobotní celodenní koledování.

Nejvýznamnější činností konické Charity je domácí péče pro nemocné, lidi s hendikepem a seniory. A právě do tohoto projektu bude směřovat největší díl letos vykoledovaných prostředků. Terénní služba v regionu se neobejde bez spolehlivých dopravních prostředků, a protože ty podléhají opotřebení, je nutné vozový park opět doplnit. Již z loňské sbírky Charita pořídila jeden starší a jeden nový vůz, jež nahradily dvě vyřazená a již neopravitelná auta.

Přímou finanční či materiální pomoc konkrétním jednotlivcům či rodinám na Konicku Charita realizuje v úzké spolupráci s městským sociálním odborem. Ne jinak tomu bude i v letošním roce.

Církevní dětský domov rodinného typu Emanuel, který sídlí ve Staré Vsi, patří již přes deset let do rodiny charitních projektů v olomoucké arcidiecézi. V loňském roce z důvodu úředního nařízení musel rozšířit svou činnost, což bylo spojeno se zvýšenými náklady. O pomoc požádal své partnerské organizace ve struktuře Arcidiecézní charity Olomouc. Charita Konice nechce zůstat stranou pomoci tomuto výjimečnému a ojedinělému projektu, který pomáhá dětem.

Někteří lidé se nás ptají, jak je to s tříkrálovou sbírkou a uprchlíky. Výše uvedený výčet plánovaného využití a informace, že Charita ČR má pro pomoc uprchlíkům zřízeno zvláštní sbírkové konto a oddělenou kampaň, snad bude dostatečným vysvětlením.

Charita Konice předem děkuje všem, kteří naše či Vaše koledníky přijmou s vlídností. Na futrech dveřích vašeho domu či bytu, pak bude oprávněně zapsáno ono symbolické požehnání K+M+B+2016. Stejně tak děkujeme za jakýkoli finanční dar vložený do úředně zapečetěných sbírkových kasiček, které mají námi pověření koledníci s sebou.