Aktuality

Projekt podpořený ,švýcarskými fondy‘ je u konce

                                                   

Projekt podpořený ,švýcarskými fondy‘ je u konce

 

Po necelém roce se uzavírá projekt Modernizace a obnova za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče v Charitě Konice podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce. Jeho garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Ve zmiňovaném projektu byly zapracovány dvě Aktivity zaměřené jak na zlepšení ošetřovatelské služby Charity Konice, tak jejích zázemí v podobě zlepšení komunikačního vybavení ošetřovatelského personálu. „I když ošetřovatelská péče byla, je a vždy bude primárně postavena na vzájemné důvěře klienta a poskytovatele. I zde je nezbytné vytvářet lepší podmínky pro její zajištění, stejně tak modernizovat a optimalizovat park zdravotnických pomůcek k zapůjčování pro domácí péči,“ míní ředitel Charity Konice Bc. Jaroslav Procházka.

Jak dál dodává, i v současnosti, a možná o to víc, je kladen důraz, aby klient mohl pokud možno pobývat v důvěrně známém domácím prostředí se svými blízkými. Přitom ale zároveň využívat profesionální ošetřovatelské péče, tomto případě poskytované Charitou Konice. „Kvalita poskytované péče je spojena i s nezbytným zázemím. O tom není pochyb. Proto jsme na začátku loňského roku využily možnosti podat projekt do této výzvy. Jako nezisková organizace nemáme příliš možností větší investice zajišťovat z vlastních zdrojů. Cestou je tedy získání prostředků z různých zdrojů. K tomu je ale samozřejmě zapotřebí naše připravenost na vhodné výzvy reagovat. A díky profesionální práci projektového týmu zpracovat podklady na takové úrovni, aby reálná možnost získání prostředků byla co největší,“ pokračuje J. Procházka.

To se v případě sub-projektu Modernizace a obnova za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče v Charitě Konice podařilo. Díky Programu švýcarsko-české spolupráce bylo možné doplnit a modernizovat park zdravotnických pomůcek pro domácí péči, zároveň také pořídit vybavení pro ošetřovatelský personál v podobě mobilních telefonů a výpočetní techniky. „Projekt měl původní rozpočet 650 300 korun. Ve výsledku se výběrovými řízeními na dodávku a analýzou trhu podařilo náklady snížit o 86 828 korun,“ poznamenává ředitel Procházka s tím, že z celkové částky představovala 90 procent získaná podpora a zbylých 10 procent vlastní zdroje.

Pomůcky, které byly pořízeny prostřednictvím tohoto projektu: Mobilní elektrická postel slouží pro klienty se sníženou mobilitou (20ks), chodítka (10ks), invalidní vozíky (10ks) a WC křesla (10ks). Výpočetní a komunikační technika - PC (3ks), tiskárna (1ks) a mobilní telefony (5ks).

Projekt Modernizace a obnova za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče v Charitě Konice podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce byl uzavřen 31. srpna 2014. Nyní probíhá jeho vyhodnocování a zpracovávání nezbytných zpráv pro poskytovatele. Jak ale ředitel Charity Konice Bc. Jaroslav Procházka dodává, bez podobných zdrojů by se práce v poskytování zdravotních a sociálních služeb v žádném případě neobešla.

 

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union