Provozované služby

Aktuality

Poutní mše svatá ke svátku Povýšení svatého Kříže v Bohuslavicích

 

Srdečně vás všechny zveme

 na poutní mši svatou ke svátku

Povýšení svatého Kříže,

která bude sloužena

ve čtvrtek 11.9.2014 v 10 hodin

 v kapli Domu pokojného stáří v Bohuslavicích

 

Mši svatou budou sloužit kněží z okolních farností.